Zapytania Ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie i dostarczenie podręczników do nauki języka niemieckiego na poziomie A1 i A2 wraz z płytą CD/DVD – Menschen lub równoważny (276 kompletów) w ramach realizacji projektu pt. „Język niemiecki kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego

Wybór najkorzystniejszej oferty